view as:

View: 15 30 ALL

  • Select options
    View Details

    लर्निंग डिसेबिलिटी असलेल्या विशेष मुलांचं संगोपन हे पालकांसाठी आव्हान असतं. बऱ्याच पालकांना मुलांमधल्या या समस्या लक्षात येत नाही. लक्षात आल्यानंतरही त्या स्वीकारता येत नाही. त्यामुळे त्यावरील उपाय कठीण होतात. मुलांमधलं हे विशेषत्व स्वीकारून त्यांना जगण्याची नवी उमेद देणाऱ्या काही पालकांच्या मुलाखती घेऊन या पुस्तकात त्यांना कथारूप देण्यात आलंय. इतर अनेक पालकांसाठी हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरू…